Image

Mūsų teikiamos paslaugos

Administracinė teisė

Administracinė teisė yra viešosios teisės šaka, reglamentuojanti visuomeninius santykius, kurios svarbiausia funkcija yra abipusių viešųjų interesų užtikrinimas ir apsauga.

Intelektinės nuosavybės teisė

Intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų praktika apima patarimus, susijusius su autorių teisėms, išradimais, prekių ženklais, elektronine komercija, telekomunikacijomis, asmens duomenų apsauga, ir susijusias sritis reguliuojančius teisės aktus.

Bankroto ir restruktūrizavimo teisė

Bankroto ir restruktūrizavimo teisė reglamentuoja įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procedūras.

Sutarčių teisė

Sutarčių teisė apima visuomeninius teisinius santykius, kurių pagrindinė (arba viena iš reguliavimo) priemonių arba santykių dalykas yra sutartis.

Įmonių teisė

Įmonių teisė yra teisės šaka, apimanti teisės normas, reguliuojančias teisinius įmonių veiklos santykius. Ji apima įmonių steigimo, akcininkų ir kitų organų susirinkimų, jų narių skyrimo bei atšaukimo, bendrovių valdymo, bendrovių kapitalo didinimo bei mažinimo ir kitus klausimus.

Mokestiniai ginčai

Mokestinių ginčų sritis apima ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, skundus, derybas bei bylinėjimąsi dėl mokesčių įvairiose institucijose bei teismuose.

Bylinėjimasis ir arbitražo teisė

Bylinėjimasis ir arbitražo teisė apima teisminius bei ikiteisminius ginčus, derybas (alternatyvius ginčų sprendimų būdus), visų teismų instancijas bei arbitražus.

Viešųjų pirkimų teisė

Viešųjų pirkimų teisė yra teisės šaka, reguliuojanti viešųjų pirkimų sritį, kuri apima perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių įstaigų bei įmonių) atliekamus prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, kurių tikslas – sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

Darbo teisė

Darbo teisė yra teisės šaka, reglamentuojanti tarp darbuotojo ir darbdavio atsirandančius, ar su jais susijusius, santykius.

Nekilnojamojo turto teisė

Mokestinių ginčų sritis apima ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, skundus, derybas bei bylinėjimąsi dėl mokesčių įvairiose institucijose bei teismuose.

Konkurencijos teisė

Konkurencijos teisė yra visuma teisės normų, skirtų saugoti sąžiningos kompetencijos laisvę, reguliuoti konkurenciją ribojančią ar galinčią riboti viešojo administravimo subjektų bei ūkio subjektų veiklą ir nesąžiningos konkurencijos veiksmus, nustatyti šių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę bei konkurencijos ribojimo ir nesąžiningos konkurencijos priežiūros teisinius pagrindus.

Image

Jums reikalinga pagalba?

Sėkmingai tiek bendrosios kompetencijos, tiek administraciniuose teismuose praktikuojantys mūsų komandos nariai kvalifikuotais patarimais daugeliu atveju padeda išvengti bereikalingo bylinėjimosi. Mūsų teisininkai turi daug patirties įvairiose teisės srityse, mokėsi tarptautiniuose ir specializuotose kursuose bei mokymuose, dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

white.png