Image

Advokatų kontora

Advokatų kontora Katilius ir Partneriai teikia teisines paslaugas daugelyje teisės sričių, jų tarpe administracinėje, viešųjų pirkimų, bankroto ir restruktūrizavimo, darbo, įmonių, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, nekilnojamojo turto bei sutarčių teisėje.

Advokatų kontora Katilius ir Partneriai skiria ypatingą dėmesį kiekvienam klientui, spręsdama klientų problemas atsižvelgia į kiekvieno jo verslo specifiką ir pageidavimus. Advokatų kontoros praktika apima klientų interesų atstovavimą tokiose ekonomikos srityse kaip žemės ūkis, bankininkystė, veterinarinė veikla, tekstilės pramonė, nekilnojamasis turtas ir statyba, maisto pramonė, reklama, draudimas, tabako ir alkoholinių gėrimų pramonė, telekomunikacijos, prekyba, vaistų pramonė.

Sėkmingai tiek bendrosios kompetencijos, tiek administraciniuose teismuose praktikuojantys mūsų komandos nariai kvalifikuotais patarimais daugeliu atveju padeda išvengti bereikalingo bylinėjimosi. Mūsų teisininkai turi daug patirties įvairiose teisės srityse, mokėsi tarptautiniuose ir specializuotose kursuose bei mokymuose, dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Kodėl mes

Savo darbe stengiamės preliminariai įvertinti kiekvienos bylos perspektyvas, išsamiai išanalizuoti visas su ja susijusias aplinkybes, kas leidžia klientų problemas spręsti minimaliausiomis sąnaudomis ir gauti didžiausią naudą.

Ilgametė patirtis, aukšta profesinė kvalifikacija, ypatingas dėmesys kiekvienam klientui, visapusiškas analitinis požiūris į problemų sprendimą lėmė tai, kad Advokatų kontora Katilius ir Partneriai jau ligą laiką užima tvirtą poziciją Lietuvos teisinėje erdvėje. Teisinės paslaugos yra teikiamos ne tik Lietuvos, bet ir užsienio klientams.

Image

Jums reikalinga pagalba?

Sėkmingai tiek bendrosios kompetencijos, tiek administraciniuose teismuose praktikuojantys mūsų komandos nariai kvalifikuotais patarimais daugeliu atveju padeda išvengti bereikalingo bylinėjimosi. Mūsų teisininkai turi daug patirties įvairiose teisės srityse, mokėsi tarptautiniuose ir specializuotose kursuose bei mokymuose, dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

white.png